There is a new comment on the post "Петиция за намаление облагането на труда". http://ikonomika.org/?p=319
Author: Кремена Ангелова
Comment:
Подкрепям петицията!!!
Веднага се аргументирам: към днешна дата смятам, че т.нар. осигуровки осигуряват единствено и самоцелно държавната администрация, т.е. аз и всички останали, които не сме на държавна заплата, всъщност плащаме заплатите на държавните служители /чиновници/, т.е. аз/ние сме им работодатели!!!
Също към днешна дата е очевидно, че механизмите за контрол над тях нашите "служители" не работят и в този смисъл аз много се дразня, когато от всеки доход, който заработвам с много труд трябва да им давам почти една четвърт!!!
Докато някой ден стане, така че осигурителната тежест да не тежи само на едни и държавните "служители" започнат да се отчитат пред мен/нас за всеки похарчен лев, до тогава, колкото може по-малко осигуровки!!!


See all comments on this post here: http://ikonomika.org/?p=319#comments


To manage your subscriptions or to block all notifications from this site, click the link below: http://ikonomika.org/?wp-subscription-manager=1&email=yoalbo%40mail.orbitel.bg&key=daf469016eeff9c90e857f6045eb7efe">