OMETEO  Услуги оn-line
office@ometeo.comyoalbo@mail.orbitel.bg  тел. (052) 31 03 88, GSM: 088 6 90 70 90
        Последна актуализация: 18.IX.2008
 
 

Цени на услугите


On-line разплащане


On-line СПРАВКИ
по текущи поръчки и проекти


Начало


 

Досегашната ни дейност показа, че някои от услугите, които предлагаме, практически се извършват изцяло или частично on-line, т. е. получаваме поръчки от наши клиенти чрез e-mail (или на място, в офиса ни), които след като изпълним, им връщаме с обратен e-mail (reply) или публикуваме на нашия сайт. Този тип услуги се отнасят предимно до различни видове обработка на файлове.
Тук представяме примерен списък на такива услуги в няколко категории, както и примери.

Текстообработка Предпечат Графичен дизайн Прoверка на правопис Консултации on-line
topsign  Текстообработка online - например, в следните случаи:      вижте примери
 1. ако се нуждаете от препис/ набор/ въвеждане и/или оформление на текст и можете да ни изпратите сканирани ръкописните или печатни оригинали на текста (желателно е не повече от 15-20 стр.);
 2. ако се нуждаете от професионално оформление на документи и не разполагате с време или достатъчно умение да се справите бързо и лесно - файлове във формат: *.doc, *.rtf, *.txt и други, както и такива (свалени) от Интернет;
 3. ако имате да пишете много формули и времето не Ви стига, можете да ги сканирате и да ги изпратите на нашия e-mail;
 4. ако имате да коригирате в готови схеми, диаграми, таблици и др.и не Ви стига времето за това, можете да ги сканирате и да ги изпратите на нашия e-mail (ако разполагате и с файловете, изпратете ни и тях);
 5. ако сте въвели текста на научна статия или доклад, но се затруднявате с цялостното оформление на документа (формули, схеми, таблици) или постигането на съответствие с изискванията за публикуване (можем да Ви помогнем, защото сме го правили и друг път);
 6. ако имате курсов проект, дипломна работа, магистърска теза или дисертация от множество различни файлове, които се налага да обедините в единствен документ (заедно с титулната страница и съдържанието), но не Ви се получава, както трябва;
 7. ако се нуждаете от стилно оформени, представителни фирмени документи за официална бизнес-кореспонденция и/или от професионално изработени фирмени формуляри и шаблони;
 8. ако се нуждаете от (електронен) формуляр, в който е необходимо да се попълват само някои полета, а останалите да остават непроменени (т. е. да са недостъпни за редактиране), за да се избягват грешки при попълването на данните, можем да изработим такъв по Ваша заявка.
 • ако се нуждаете от каквато и да е помощ, свързана с текстообработка, пуснете ни e-mail: office@ometeo.comyoalbo@mail.orbitel.bg ), попълнете Формуляра за online-поръчки позвънете на тел.(052) 73 57 55, GSM: 088 6 90 70 90 или ни посетете на място в офиса (жк Победа бл.4, вх.Г, ет.4, Варна) в делничен ден
topsign  Предпечат
  за книги, вестници, списания, рекламни материали (флаери, дипляни, брошури, карета, ...)
 1. Страниране/ Макетиране/ Колиране - според конкретни изисквания
 2. Създаване на подходящи макети и/или шаблони
 3. Обработка на изображения за печат (файлов формат, резолюция, цветови модел)
  до *.PS файл
topsign  Графичен дизайн
 1. Векторизиране на растерни изображения
 2. Създаване на пътеки и/или алфа-канали в *.tif файлове
 3. Създаване на колажи
 4. Ретуширане на стари фотографии
 5. Проектиране на рекламни материали (визитки, флаери, дипляни, брошури, карета, ...)
 6. Проектиране на етикети, опаковки, плакати, афиши, табели, ...
topsign  Прoверка на правопис (on-line коректура)
  Отстраняване на грешки в текстове за публикуване (в интернет и други медии), като:
 • неправилен правопис на думи, 'изядени' или сдвоени букви и др.
 • неправилно членуване/нечленуване на подлога и допълненията в изреченията
 • препинателни знаци (запетаи, точки, тирета, скоби, кавички, удивителни, въпросителни, многоточие, двуеточие... и пр.)
 • неправилно използване на 'който' и 'които', 'някой' и някои', други думи с 'й' и 'и' и др.
  вижте примери в почти всеки български сайт, в редица печатни издания, в субтитрите на много филми, в някои TV-надписи и пр.
topsign  Консултации on-line
 • Отговаряме на въпроси (от текстообработка, предпечат, графичен дизайн), на които можем да дадем незабавен отговор - безплатно, за по-сложните - вижте в ценоразписа!
   
  P1000011 
   
 
 
  Начало  
    © 2007 OMETEO