OMETEO  Услуги оn-line за учащи
office@ometeo.com,   yoalbo@mail.orbitel.bg,  тел. (052) 73 57 55, GSM: 088 6 90 70 90
9009 Варна, жк Победа бл.4, вх.Г, ет.4

 
Към Библиотеката
ххххххх - означава идентификационен номер (ID) със структура aabbbcc
aa - вид, тип
bbb - университет
cc - пореден номер

10bbbcc - означава
ДИПЛОМНА РАБОТА, която може да бъде и магистърска теза

20bbbcc - означава
КУРСОВА РАБОТА, която може да бъде проект, казус/задача, реферат, доклад, есе и т. н.

ххххххх - сив ID означава, че разработката не може да се копира, принтира, редактира и НЕ СЕ ПРОДАВА

ххххххх - с LINK означава, че може да платите, за да поръчате разработката в MS Word формат  

 
Може да прочетете on-line всяка от темите, която Ви интерисува, само като кликнете върху заглавието!

Публикувани са разработки на студенти и дипломанти (и съответните им научни ръководители) от различни български университети, на които сме съдействали с услугите си (набор, оформление, печат, консултации и пр.) да се подготвят за съответните изпити или за защита на дипломна работа. Предлагаме Ви ги като пример или основа за Вашите текущи разработки.

Тъй като някои от файловете на разработките са създавани с различни програмни продукти (Wordpad, MS Word, MS Excel, MS Access, Adobe Page Maker, Adobe Photoshop, CorelDRAW, Corel PHOTO-PAINT, MatLAB, MatCAD, AutoCad и др.) от различни версии (по различно време), предлагаме Ви ги в универсален електронен PDF или HTML формат.

По-голямата част от разработките са достъпни за копиране, принтиране и съответно за редактиране.
Много от темите бихте могли да актуализирате в съответствие с текущите Ви нужди.

Някои от разработките, публикувани с титулните си страници, са предоставени само за информация, т. е. САМО ЗА ЧЕТЕНЕ.
Те не се предоставят за копиране, принтиране, редактиране и НЕ СЕ ПРОДАВАТ!
Могат да се намерят в библиотеките на съответните университети и да се ползват оттам.

Лесно може да копирате разработките, представени в HTML формат, да ги съхраните във файл на MS Word и да ги редактирате според изискванията на поставените Ви задачи.

По-трудно, но не невъзможно, е да копирате разработките, представени в PDF формат. Друга възможност е да ги принтирате, сканирате (или съответни страници от тях), а след това да извлечете информацията с помощта на OCR софтуер.

Ако желаете може да Ви изпратим файлове в DOC формат (MS Word) на Вашия e-mail адрес.

Всяка от разработките, публикувана в HTML формат, има ePAY-бутон за електронно разплащане в края на публикацията.

Разработките, публикувани в PDF формат (особено онези, в които има формули, схеми, чертежи, диаграми и пр.) се нуждаят от специална преработка (която отнема време), за да се преработят в MS Word формат, поради което е необходимо да заплатите за преработката.

Някои от разработките все още не са подготвени за публикуване в достъпен вид и са предоставени само за информация, т. е. САМО ЗА ЧЕТЕНЕ. Те не могат да се копират, принтират, редактират, но може да ги поръчате като заплатите за целта.  


  Към Библиотеката Днес е Последнa актуализация: 24.I.2008   © 2008 OMETEO