OMETEO  Графично оформление и предпечатна подготовка на рекламни и други материали
office@ometeo.com  yoalbo@mail.orbitel.bg  тел. (052) 73 57 55, GSM: 088 6 90 70 90
9009 Варна, жк Победа бл.4, вх.Г, ет.4
Последно актуализиране на информацията: 31.I.2008
     
дизайн 6 Дорина До, Проект за флаер 70х120 mm, 27.10.2007
текстообработка 1 х-л Темида, Производство на кулинарна продукция и гарантиране на хранителната безопасност, 31.5.2007
 
  P1000011 
 
 
 
   
 
 
 
                Начало   © 2007 OMETEO