OMETEO  Услуги оn-line
office@ometeo.com yoalbo@mail.orbitel.bg,  тел. (052) 31 03 88, GSM: 088 6 90 70 90
      Последна актуализация: 18.IX.2008
 
Намерете най-близкия до Вас банкомат с активирана функция B-pay  
не на всички банкомати може да намерите 'Други услуги' и функцията B-pay банкомат  меню на банкомат   меню на банкомат

От менютата на банкомата изберете: Други услуги; след това - бутона B-pay
В полето Код на търговец въведете: 15005
В полето ЕГН/БУЛСТАТ въведете: 103582578
Въведете сумата, дължима за услугата и потвърдете плащането.
Вземете разписка от банкомата, където са отбелязани ДАТА и ЧАС на плащането.

Изпратете празен e-mail на нашата електронна поща office@ometeo.com; в полето Относно/Subject напишете текст от вида:  ПЛАТЕНО/PLATENO дд/мм/гггг чч:мм УСЛУГА/USLUGA: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

не прилагайте прикачени файлове, защото такива e-mail-и няма да бъдат допуснати

Научете повече за захранването на микросметки

 
 
 
 
  ometeo.com  
    © 2008 OMETEO